Preview

Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

Расширенный поиск

Конрад Джевецкий - революционер польского балета

Полный текст:

Аннотация

Статья знакомит с результатами историко-биографического исследования жизни и творчества Конрада Джевецкого - известного польского танцора, хореографа, педагога, создателя Польского Театра Танца. Выделены важнейшие этапы творческого пути К. Джевецкого; рассмотрено значение танцора и хореографа для современного польского балета. Сделан вывод о том, что хореограф произвел революцию в польском балете. Джевецкий привнес в польский балет западноевропейскую эстетику, смело соединил технику современного танца с элементами танца модерн и народного танца, а так же создал новую форму современного танцевального театра.

Об авторе

М. О. Александрович
Поморская Академия
Польша


Список литературы

1. Wykład Anny Królicy o Conradzie Drzewieckim. Film. https://www.youtube.com/ watch?v=2gL9vjSRx7Y (дата обращения: 19.08.2017).

2. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А. О. Чубарьян. М.: Издательство Аквилон, 2014, с. 151-152.

3. Drajewski S. Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2014. 392 s.

4. Turska I. Jezioro łabędzie // Radio i Świat, 25 października, 1953.

5. Waldroff J. Znakomite jezioro // Świat, 25 października, 1953.

6. Conrad Drzewiecki. http://www.taniecpolska.pl/ludzie/209 (дата обращения: 19.08.2017).

7. Conrad Drzewiecki - tancerz i choreograf. Film. https://www.youtube.com/watch?v=aNt_ ntZam08 (дата обращения: 19.08.2017).

8. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu. http://www.osb-poznan.pl/ (дата обращения: 19.08.2017).

9. Turska I. Epitafium dla Don Juana. Pierwsza premiera Polskiego Teatru Tańca // Ruch Muzyczny, 1974, N7.

10. Erhardt L. Wczoraj, dziś i niespokojne jutro // Ruch muzyczny, 1966, N16.

11. Polski Teatr Tańca - Balet Poznańsku / pod red. Jadwigi Ignaczaki Ewy Obrębowskiej-Piaseckiej. Poznań: Art. & Business Club, 1998. 83 c.

12. Polski Teatr Tańca http://ptt-poznan.pl/pl/teatr (дата обращения: 19.08.2017).

13. Królica А. Nowa era tańca: Balety Conrada Drzewieckiego. W: Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu. Tarnów, 2011.

14. Турска И. Конрад Джевецкий Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. М.: Советская энциклопедия, 1981.


Для цитирования:


Александрович М.О. Конрад Джевецкий - революционер польского балета. Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017;(5):6-14.

For citation:


Aleksandrovich M.O. Conrad Drzewiecki - the revolutionary of Polish ballet. Bulletin of Vaganova Ballet Academy. 2017;(5):6-14. (In Russ.)

Просмотров: 69


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1681-8962 (Print)